dijous, 24 de juliol del 2008

INFORMAR-TE QUAN IMPERA LA DESINFORMACIÓ

El Projecte Castor ha engegat la maquinària dels pensadors de les nostres terres. Davant l'informació que està donant l'empresa promotora del projecte Castor, ESCAL UGS, on afirma, entre altres coses, que aquest projecte crearà, durant el període de construcció, 1000 llocs de treball de forma indirecta; temps desprès té que especificar que 500 llocs de treball, els que serviran per construir la planta marítima, seran per als armadors de Cadis; suposadament serà l'empresa Dragados off-shore, filial d'ACS, de Florentino Pérez, qui s'adjudicarà l'obra ( desprès diuen que l'alternativa de fer dipòsits més petits no és més viable que el dipòsit castor, per que serà? engreixeu la maquinària i ho deduireu). S'afirma desde l'empresa que el dipòsit té unes característiques úniques per emmagatzemar gas, degut a que s'utilitza només 30 % de gas matalàs, i se'l compara al Gaviota que en necesita molt més (fa falta el doble per cada unitat de gas de treball). Convé recordar que per exemple el dipòsit de gas de Nuettermoor a Alemanya que té una capacitat de 1300 MMm3 semblant a la del Castor, té un 20% de gas. Clar nosaltres no som ni volem ser tècnics en la matèria, però només que tinguem ganes i temps d'informar-mos per Internet, ja fent servir el Google, o el Youtube, o algun buscador , ficant paraules clau, com plataforma off-shore, perforacions off-shore, planta de tractament de gas natural, gasoducte, emissions de planta de tractament de gas natural, etc. o buscant llibres que parlin de la matèria, que els podrem adquirir en les llibreries especialitzades, ens donarem compte que potser no està tant clar el que ens compta l'empresa, de les meravelles de Castor. Dit pels millors experts en la matèria, emmagatzemar gas natural en cavernes de sal és molt més segur que fer-ho en cavitats poroses, com el Castor, perquè hi ha menys perill de fugues. L'empresa diu que fer dipòsits més petits, de gas liquat, als llocs on facin falta, no és viable, com diu Recodero del Potro" no puede uno andar transportando gas por el país en camiones a esa temperatura y hacerse una gasificadora privada en cada lugar". A Barcelona n'hi ha 6 dipòsits de GNL en funcionament i n'hi ha un més de projectat; a Sagunt n'hi ha 3 i una altre de projectat, Una altra data important, per contrarrestar lo que afirma l'empresa en relació a fer dipòsits de gas, i no el magatzem, cal dir que la majoria (2/3) del gas arriba a l'Estat espanyol procedent dels vaixell metaners que el porten liquat a baixa temperatura i una tercera part aproximadament de les connexions amb Algèria a Tarifa i amb França a Larrau. El gas natural s'emmagatzema ara i per molt de temps està previst emmagatzemar-lo en forma de gas liquat i això es fa en la immensa majoria del gas d'ara i del previst, fins i tot construint el Castor. Immensa majoria: per saber el percentatge només cal agafar una calculadora i veure les dades d'injecció i producció previstes a la taula de baix o als informes de la Comissió de l'Energia de febrer d'enguany. Les regasificadores tenen de l'ordre de milions, mentre que el Castor és de només 285.000 m3. . L'empresa compara la instal·lació Gaviota, de la població vasca Bermeo, amb el Castor de Vinaròs; per Internet podreu veure les diferencies. Jo crec que és una forma de vendre'ns la moto, primer per les diferents característiques d'afectacions de les instal·lacions del Gaviota amb el Castor de Vinaròs (amb metres quadrats), on son molt més considerables; a Betanzos va haber–hi un col·lectiu de gent que no van estar d'acord amb la instal·lació d'un gasoducte per l'afectació que tindria al seu territori. A La plataforma off-shore Piper Alpha Disaster el 1988 van morir 167 persones (veure video Youtube). No sé si allí deuen estar molts contents d'aquestes instal·lacions. A altres llocs també hi ha hagut accidents. Només cal buscar pel google o youtube. L'empresa justifica la instal·lació del Castor comparant-lo amb el Gaviota, justificant dubtosos beneficis que tenen els veïns de la comarca, econòmicament , mantenint el mig ambient intacte i la salut dels veïns igual de bona que fa 30 anys. Creieu que el Castor donarà beneficis 'para todos' (als 30.000 habitants de Vinaròs) com vol fe creure l'empresa? Si busqueu pel Google plataforma off-shore, o perforacions off-shore veurem les tres formes de contaminació que hi ha en la planta marítima: en la perforació, en la sedimentació dels pous i en l'extracció de gas del dipòsit. Veureu que l'afectació per cada perforació és d'uns 20 km quadrats. A més pareix que només estiguessin afectats els pescadors de Vinaròs. I els de Sant Carles i els de l'Atmella, i els... que també faenen per allí ? En cap moment parlen de la brutícia de les platges degut a les perforacions, això no tindrà afectació al turisme?? També podreu trobar els metalls pesants que consumirà el nostre peix degut a la perforació dels pous i com ens podrà afectar a la nostra salut. Desprès no parlen del gasoducte que ens partirà per sempre més. Fins ara tenim una barrera natural, el riu Sénia; si es fa el Castor, en tindrem una altra d'artificial. A part en cap moment esmenten les pèrdues de les finques en plena producció que s'expropiaran, i que utilitzaran en almenys 30 anys (20 prorrogables). Creieu que pagaran el mal que faran en 50 anys??? I creieu que el Castor donarà tants de beneficis a Vinaròs com volen fer creure, i quants beneficis s'endurà l'empresa? serà proporcionat?? I quantes pèrdues tindrà el turisme, l'agricultura i la pesca degut al Castor? Si al google introduïu emisiones de planta de tratamiento de gas natural, veurem que una d'elles és el SOx principal causant de la pluja àcida. Las emisiones de SOx son els principals causants de la pluja ácida que origina mals corrosius en les instal·lacions i genera afectacions en la salut i en els bens dels treballadors i habitants de les comunitats veïnes. Desprès ningú ens assegura que el Projecte Castor serà l'únic projecte d'indústria pesant què s'instal·larà a les nostres terres. Com veieu, si un vol estar informat, i pot estar-hi, ja buscant pel Google, pel Youtube, ja preguntant a algún amic químic o geòleg, o buscant llibres que parlin de la contaminació ambiental i les seves afectacions. L'empresa esta fent la feina que ha de fer, que és vendre lo millor que pot el seu projecte ( Fins ara a la gent que té convençuda, a segut amb acords econòmics) però nosaltres tenim l'obligació d'informar-mos per altres fonts que no sigui l'empresa, ja sigui internet, o llibres especialitzats, ja que ens juguem algo més que la instal·lació de Castor. Ens hi juguem la reconversió del nostre territori amb la instal·lació d'industries pesants. Val la pena fer l'esforç d'informar-mos pel nostre compte, ens hi juguem el nostre futur.

NO AL PROJECTE CASTOR A LES TERRES DEL SÈNIA.