dissabte, 29 de novembre del 2008

[PDTS] comunicat de premsa

L'INTERÈS GENERAL, QUAN VOLEN DIR L'ECONÒMIC

L'INTERÈS GENERAL, QUAN VOLEN DIR L'ECONÒMIC

COMUNICAT DE PREMSA

PLATAFORMA CIUTADANA EN DEFENSA DE LES TERRES DEL SÉNIA

"PODEROSO CABALLERO ES DON DINERO"


Ultimament s'està parlant molt de l'interès general, sobretot quan es pretén justificar un determinat projecte, ja sigue un nou cementeri nuclear, un altre parc eòlic, una central de cicle combinat, una central tèrmica, una central nuclear, o una elèctrica, tant se val. La qüestió, el més important, és "vendre la moto" i anar agullonant el territori, encara que sigui plantant terra i mar de "ventiladors" i de nous projectes energètics que, segons ens diuen, estem obligats a pagar com els peatges de l'autopista… pel bé de tots.


El cas del projecte "Castor" d'emmagatzematge de gas natural és un mal de queixal més en aquesta boca corcada pels qui diuen que ens fan un favor, mentre a les Terres de l'Ebre anem concentrant dos de les tres centrals nuclars, alguns dels parcs eòlics més grans del país i fins a 259 insta·lacions fotovoltaiques, amb la previsió que per a 2015 hi hagi 32 instal·lacions eòliques més (la qüestió és anar plantant ventiladors).


No és estrany que el 60% de l'electricitat que es produeix a Catalunya, provingui de centrals ubicades a la província de Tarragona, i que les Terres de l'Ebre acabin semblant una pila energètica immensa. Ara ens diuen que necessiten gas, perquè és imprescindible per al sistema energètic espanyol i que tot això servirà per modular el preu, així que ens toca una altra vegada. En certa manera, ens fan sentir com si estiguéssim en deute permanent, mentre es deixen a la calaixera altres inversions productives que aquí continuem necessitant.


Ens asseguren els que estan a favor del projecte "Castor" d'emmagatzematge de gas natural que no hi ha cap tipus de risc ni de perill, però ells se n'aniran a dormir ben tranquils a molts quilòmetres de distància, a diferència de tota la resta de gent dels municipis propers a les instal·lacions. Els mateixos directius de l'empresa ESCAL UGS ja ho van manifestar en la reunió que, fa aproximadament un any, van mantenir amb representants de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia: al costat de casa seva no ho voldrien.


Potser demà mateix no, però d'aquí uns anys l'Ajuntament de Vinaròs lamentarà la decisió que ha pres, de convertir un paisatge singular a la vora del riu Sénia en una deixalleria industrial sota l'excusa que dóna diners. De diners també en dóna Ascó o Vandellós, però quan hi ha accidents o fuites… qui voldria estar-hi aprop? Ens repeteixen que no ha de passar res, però les coses passen fins i tot en centrals nuclears que, teòricament, són segures i al final no ho són tant. Amb part de la documentació redactada en anglès i un estudi d'impacte ambiental mal fet, ambigu, subjectiu i parcial es veu que l'empresa ESCAL UGS té pressa per tancar el negoci, i la feina s'ha fet malament i de pressa, perquè si tarda molt potser els inversors perdran diners i, és clar, això dóna sempre mala imatge.


Per altra banda, l'Alcalde de Vinaròs continua menyspreant una part molt important de gent del territori, i ho fa sense pensar que potser alguna vegada necessitarà els veïns del costat de casa. Potser llavors haurà de recordar les normes més elementals de convivència i bon veïnatge, i deixar la seva prepotència guardada al calaix de casa; o potser algú dels qui ara li donen suport al govern municipal hauran de reconèixer al final que van fer malament. Esperem que no sigui massa tard.


Terres del Sénia, novembre de 2008.

divendres, 28 de novembre del 2008

[PDTS] RESPOSTA AL DIRECTOR GENERAL D'ENERGIA I MINES

RESPOSTA DE LA PLATAFORMA CIUTADANA EN DEFENSA DE LES TERRES DEL SÉNIA AL DIRECTOR GENERAL D'ENERGIA I MINES DE

LA GENERALITAT DE CATALUNYA


ARA JA HO SABEM: LA CULPA DE TOT LA TÉ LA NATURA


La Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia desitja respondre a les declaracions efectuades per n'Agustí Maure, director general d'Energia i Mines del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, al Diari La Veu de l'Ebre, del passat 21/11/2008, sota el títol: Compensació? Cadascú ha d'aportar, solidàriament, allò que la natura li ha donat. En aquest mateix article afirmava pel que fa al projecte "Castor" d'emmagatzematge de gas natural, que "hem de valorar els aspectes positius del Castor, ja que aportarà garantia de subministrament a Catalunya i l'Estat", així com que "la planta de terra, on estarien les bombes per impulsar d'un costat a l'altre el gas, no tenen cap tipus d'impacte ni de risc."

Li hem de recordar que la província de Tarragona emet més de la meitat de tot el CO2 que produeix la indústria pesant catalana, i amb la contaminació que es produeix durant la fabricació de combustibles, s'ha de sumar també la que es genera quan s'utilitzen per al transport, la climatització i el funcionament de maquinària pesada. Les emissions de GEH han augmentat a Catalunya un 49,9% (19 milions de tones) entre 1990 i 2007, i les noves centrals de cicle combinat suposaran un important augment de les emissions. Sense anar més lluny tres de les sis empreses pesants de la demarcació, que emeten més de mig milió de tones de CO2 l'any, es troben en la comarca del Tarragonès, incloent plantes químiques, centrals tèrmiques, refineries, i cimenteres. Cal dir que només el CO2 que produeixen cada any representa més de la meitat de tot el que emet anualment la indústria pesant de tot Catalunya, i tot això no ens ho inventem sinó que és el resultat d'un estudi recent,. Obra del coordinador confederal de Medi Ambient i Salut Laboral de CCOO, en Fernando Rodrigo, i del director de l'edició espanyola de la revista Wordl Watsh, en José Santamaria.

Algú ens ha preguntat si ens "mereixem" aquest trist honor? L'honor de ser els primers de viure amb aquesta contaminació "solidària"? Es que potser el director general d'Energia i Mines s'ha molestat a preguntar a la gent d'aquest territori, si volem ser "solidaris" amb més de la meitat de tot el CO2 que produeix la indústria pesant catalana? A hores d'ara, a les Terres de l'Ebre hi ha en funcionament 259 instal·lacions fotovoltaiques, amb una potència de 21,3 megawatts, xifra que representa el 13% de tot Catalunya. I quan parla sobre que "estem obligats" a valorar els aspectes positius del projecte "Castor", convindria saber de quina part està aquest senyor, si al costat dels ciutadans i dels interessos generals, o d'una empresa particular per a la qual tots els impactes són positius, moderats, i compatibles.

Les Terres de l'Ebre ja paguem, energèticament i des de fa molts anys, la nostra quota "solidària" amb la resta de Catalunya i també amb la resta de l'Estat espanyol, i aquesta quota la paguem ben alta i també ben cara. No s'hi val a dir que uns "sempre" hem de ser solidaris amb els altres perquè s'ha d'aportar solidàriament "allò que la natura ens ha donat", convertint la mateixa natura en una deixalleria industrial. La natura no dóna parcs eòlics, cementeris nuclears, projectes d'emmagatzematge de gas, centrals nuclears, de cicle combinat, centrals tèrmiques, elèctriques, etc., i aquí ja no parlem tan sols de necessitats, sinó també d'interessos creats que són "figues d'un altre paner".

Potser és que el director general d'Energia i Mines té una altra perspectiva de les necessitats del territori i del que volem la gent ebrenca i senienca, que no és cap "impost industrial" ni cap "quota energètica" sota l'excusa que toca així perquè la natura ho ha volgut. Aquesta és una excusa molt pobra que no esperàvem d'un director general d'Energia i Mines de la Generalitat de Catalunya, sobretot perquè potser s'ha oblidat que davant de qualsevol interès particular d'una empresa en particular, hi ha sempre els interessos generals de tot un territori.

Quan diu que en un moment determinat es podria donar una situació de tensió i generar riscos d'abstament importants per raó de la dependència energètica, tal vegada és que com a responsables no s'han fet els deures quan tocava per no dependre d'energies que, com el gas, tenen un període de vida útil determinat. Què passarà quan aquestes energies s'esgotin? Buscaran en la natura una altra excusa per agullonar novament tot el territori amb noves centrals tèrmiques, elèctriques, centrals de cicle combinat o nuclears? Haurem de tornar a "pagar el pato" els mateixos?

Tots sabem que la seguretat és un tema vital en els nostres dies, sobretot tractant-se d'indústries que comporten un risc molt important per a la salut dels ciutadans, i el projecte Castor d'emmagatzematge de gas natural no és una excepció. Assegura el director general d'Energia i Mines, des de la taula del seu despatx, que podem estar tots ben tranquils, perquè en aquest projecte tots són aspectes positius, com diu l'empresa, ja que aquesta indústria "no té cap tipus de risc especial" i que "la planta de terra no té cap tipus d'impacte ni de risc". No dubtem de la bona fe del director general en aquest tipus de qüestions, però sempre ens havien dit que quan una empresa genera un risc important, es requereix un estudi d'impacte ambiental, com és el cas.

Pel que fa als números, li hem de recordar que el Reial Decret 855/2008 de 16 de maig, pel qual s'atorga a ESCAL UGS la concessió d'explotació per a l'emmagatzematge subterrani de gas natural "Castor", diu que "se acreditará por el titular de la concesión, mediante la presentación del oportuno certificado emitido por entidad inscrita en el registro a que se refiere el artículo 74 del Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, autorizada para actuar en los ramos a que se refiere el presente real decreto, la constitución de un seguro de responsabilidad civil de 30 millones de euros de cobertura mínima." i això no ho diem nosaltres. Suposem que la presentació d'aquesta assegurança de 30 milions d'euros de cobertura mínima no és perquè hi hagi cap tipus de risc, sinó perquè sempre es demana, tot i que no passa mai res, com a les centrals nuclears catalanes.

I suposem, tan sols per suposar, que quan el director general d'Energia i Mines afirma que el projecte "Castor" d'emmatzemmatge de gas natural "no té cap tipus de risc", ho diu perquè, ben possiblement, pensi el mateix que l'empresa promotora, quan afirma el següent:

 • "Por tanto, las instalaciones de la PO del Proyecto Castor se encuentran fuera del ámbito de aplicación del RD 1254/1999 y sus modificaciones, no siendo necesario elaborar una "Política de prevención de accidentes graves", ni un "Informe de eguridad", ni un "Plan de Emergencia Interior" de cara a su presentación frente a as administraciones."

 • Sólo 1 muestra (…/…) presenta concentraciones elevadas (~20 μg/g, esto es dos órdenes de magnitud superiores al resto), por lo que no se considera representativa (podría ser un error de laboratorio o incluso de transcripción).

 • Por otro lado tanto la bruma, típica de la zona costera como la aplicación de un color beige a las edificaciones de la Planta de Operaciones reducirán su visibilidad.

 • El efecto de un derrame de hidrocarburos sobre la flora marina puede ser de gran importancia en caso de que éste llegue a afectar a las comunidades litorales porque la formación de películas puede inhibir el flujo de oxígeno y luz dañando a las comunidades con actividad fotosintética, especialmente a las litorales si un derrame alcanza las costas. Cabe destacar que en el área del proyecto existen zonas litorales de especial interés son el Parque Natural del Delta del Ebro y el LIC de la Serra d´Irta así como el del Marjal de Peñíscola.

 • Aunque es importante resaltar que la ocurrencia de una ruptura de un depósito de combustible o el derrame de una importante cantidad de es muy improbable que el riesgo de afección a la zona litoral y del mismo modo al Parque Natural del Delta del Ebro se considera ínfimo. Por un lado, deben darse las condiciones meteorológicas menos probables (…/…).

 • (…/…) ya que a pesar de que el medio necesitará un cierto tiempo para la recuperación de las condiciones originales no se estima que se vayan a producir daños irreparables en el ecosistema.

 • También se manipularán y almacenarán algunos productos químicos fundamentalmente empleados en la inyección y extracción del gas del almacén subterráneo y en trabajos de mantenimiento. La cantidad de productos químicos utilizados y residuos peligrosos generados será reducida. Un derrame accidental de residuos o productos químicos podría llegar a afectar a la calidad del suelo o el agua subterránea.

 • El impacto de la deposición de los ripios sobre la fauna bentónica y su grado de supervivencia dependerá principalmente de su capacidad de migrar verticalmente hacia la superficie y del grado de tolerancia a la modificación de la granulometría del sustrato.

 • De los metales pesados con información, hay algunos que podrían sufrir procesos de movilización en el paso de un medio muy reductor (sedimento) a uno oxidante (columna de agua).

 • En el caso del vanadio (V) o el cromo (Cr), las especies oxidadas podrían formar complejos aniónicos solubles. El Cr (VI) está considerado por la OMS como altamente perjudicial para la salud, y establece el límite de exposición en 0,05 mg/l para agua de uso potable. En cuanto al vanadio, éste presenta tendencia a formar aniones en ambientes alcalinos y oxidantes. La exposición a altos niveles de vanadio puede causar efectos perjudiciales para la salud, especialmente si la vía de entrada es la respiratoria.

 • La forma que tiene el mercurio de contaminar un organismo vivo es una vez que se ha transformado en metilmercurio (MeHg). Esta reacción la producen bacterias metiladoras que se encuentran en el suelo y el agua. Por último, el arsénico (As) (aunque no es un metal propiamente dicho) posee una complejidad elevada desde el punto de vista químico.

 • En la plataforma de perforación se utilizará gasóleo como combustible. En la plataforma de procesos se utilizará gas natural como combustible una vez que esté operativo el almacén. Los contaminantes de los procesos de combustión incluyen óxidos de azufre y de nitrógeno, y ióxido y monóxido de carbono. Los focos emisores de gases a la atmósfera instalados en la plataforma de procesos son: turbinas (gas natural) - generador eléctrico - antorcha de emergencia.

 • Los principales contaminantes emitidos como resultado de la combustión de gas natural son los siguientes: - Óxidos de nitrógeno (NOX), dióxido de azufre (SO2), dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), partículas (PM), compuestos orgánicos volátiles (COVs), compuestos orgánicos volátiles no metánicos (COVNM).

 • Las embarcaciones que se emplearán durante el desmantelamiento de las instalaciones, utilizan motores de combustión para su funcionamiento, que generarán emisiones de gases de combustión a la atmósfera.

E

Nosaltres no creiem que la natura ens faci viure envoltats de centrals tèrmiques, parcs eòlics, centrals elèctriques, cementeris nuclears, cimenteres, centrals nuclears, centrals de cicle combinat o cementeris nuclears, i ara amb un nou dipòsit d'emmagatzematge de gas que, segons afirma, sembla que no té cap tipus de risc, cap ni un.

Ara ja ho sabem, la culpa de tot la té la natura. Serà que som uns incrèduls i el destí de les nostres terres és aquest: ser la deixalleria industrial dels interessos econòmics d'uns altres, però nosaltres continuarem lluitant perquè no sigui així. Perquè les cadires polítiques van canviant, i a gent de veritat continuarem dient que NO HO VOLEM!

Terres del Sénia, novembre de 2008

Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia

plataformapelsenia@gmail.com

dimarts, 18 de novembre del 2008

col·loqui-presentació: “MACROURBANISME I AGRESSIONS AL PAISATGE MEDITERRANI”Presentació del llibre "Macrourbanisme i agressions al paisatge mediterrani" de Roger Cremades

lloc: Casal Popular del Sénia (carrer Sant Pasqual 15 de Vinaròs)
data: dissabte 22 de novembre a les 18h.

+ informació a www.aplecdelsenia.com


PEL PAISATGE
blocs.mesvilaweb.cat/rogersafor

Aquest llibre aborda la problemàtica territorial del País Valencià, explicant les causes i els efectes de la multiplicació del creixement urbanístic i la degradació paisatgística, fenòmens que són comuns arreu del territori valencià.

SINOPSI: Moltes vegades, per tenir certesa dels fets hem d'observar el nostre voltant. Si tornem als llocs on jugàvem quan érem infants constatarem que aquests han canviat. Els bancals de taronger per on passejàvem es troben ara sota l'asfalt, els camins de terra són carreteres, i les séquies han desaparegut. Sobre tots aquests canvis ens podem arribar a fer moltes preguntes que d'entrada no són fàcils de respondre. I més encara si tenim en compte que ens trobem en un temps profundament marcat per la proliferació urbanística.

Aquest llibre ens endinsa en el procés irreversible de transformació territorial i paisatgística que afecta el territori valencià. I alhora ens mostra com l'horta i la muntanya valenciana van quedant soterrades sota l'urbanisme. Un urbanisme banal que homogenitza l'aspecte de paratges tan diversos com distants, i fa que els territoris perden la seua identitat.

ROGER CREMADES RODEJA (Valencia, 1977) ha recorregut els paisatges valencians en busca de les claus del seu present, passat i futur. Enginyer Tècnic Forestal de formació, ben aviat es va especialitzar en temes territorials i paisatgístics. Ha realitzat els indicadors de sostenibilitat i la diagnosi de Gandia, ciutat on viu. D'altra banda escriu articles sobre temes mediambientals a diversos mitjans informatius de la Safor, on és un conegut dinamitzador del moviment ecologista.

Els adjuntem la ressenya apareguda a El País i els cartells d'algunes presentacions ja programades, així mateix els convidem a visitar el blog de l'autor:
http://blocs.mesvilaweb.cat/rogersafor

EDITORIAL RIU BLANC
SANT BLAI, 10 46780 OLIVA
TELÈFON: 962 854 248 FAX 962 865 588
WWW.RIUBLANC.COM
RIUBLANC@GMAIL.COM
CONTACTE PER A LES PRESENTACIONS:
RIUBLANC@GMAIL.COM
El llibre està distribuït per Sendra - Marco.
www.sendramarco.com

dissabte, 8 de novembre del 2008

comunicat Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia

Des de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia (PCDTS), es va acordar ahir a la assemblea, de presentar una denúncia al defensor del poble de la unió europea, a Bruseles, objectant indefensió i greus impactes ambientals que el projecte castor no contempla, es fletarien autobusos o una avió per a la gent que vulgues assistir. També se vol presentar una denúncia al defensor del poble tant de la comunitat valenciana, com la catalana com la del estat espanyol per que l'empresa a manipulat dades oficials per fer-les quadrà a l'impacte ambiental. També s'ha fet una carta oberta a la taula del sénia contestant a l'article de Jaume Antich 'deixeu la taula del sénia tranquila', que podeu descarregar clicant aquí.

Des de la PCDTS vos animen a continuar lluitant contra aquesta agressió, que no només és cosa de canareus. És un objectiu que tots hem de tenir present, hem d'acudir a les manifestacions del dia 16 de novembre i 8 de desembre EN MASSA, PERQUÈ UNITS ES QUAN ENS ESCOLTEN.

www.plataformapelsenia.org

dimecres, 5 de novembre del 2008

marxa fúnebre pel Castor > 16nov"¡siempre POSITIVO, nunca NEGATIVO!"

Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia

¡siempre POSITIVO, nunca NEGATIVO!

El Diari "Las Provincias", en data 6/10/2008, publicava en el seu web que "La empresa Escal UGS, que desarrolla en la costa de Vinaròs el proyecto Castor, ha querido aclarar que el posible vertido accidental de hidrocarburos que contempla el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) durante la construcción de la plataforma de gas en ningún caso se refiere a crudo procedente de la bolsa de petróleo del yacimiento Amposta. Fuentes de la compañía admitieron que el EIA incluye algunos de los posibles accidentes que podrían darse." http://www.lasprovincias.es/castellon

Sobre aquest tema, des de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia ens veiem en l'obligació de fer les següents consideracions:

Sembla que l'empresa promotora del projecte "Castor" d'emmagatzematge de gas natural hagi oblidat que va presentar un Estudi d'Impacte Ambiental, on parla de situacions d'emergència i de potencials impactes. Per cert, "curiosament" tots els impactes associats al projecte per a l'empresa són compatibles, moderats, positius i no significatius perquè es veu que té una vareta màgica que prediu el futur, i té absoluta constància no hi ha cap impacte crític ni sever ("siempre positivo, nunca negativo").

Quan en "Las Provincias" es diu que "Fuentes de la compañía admitieron que el EIA incluye algunos de los posibles accidentes que podrían darse", això ja demostra la nul·la fiabilitat d'aquest estudi d'impacte ambiental, ja que la mateixa empresa ESCAL UGS admet públicament que es van incloure "alguns" possibles accidents, i això ens porta a pensar que s'han deixat tota la resta d'impactes i riscos per avaluar. També afegeix que "La probabilidad de la ocurrencia de un derrame es sumamente baja, porque se adoptarán todas las medidas necesarias para que no se origine (…/…)". Es com dir que "no passa res, i si passa prendrem les precaucions que, de fet no seran necessàries, perquè segurament no passarà res, ja que això no passa gairebé mai".

En aquest sentit l'empresa en el "Documento de Síntesis. Almacén Subterráneo de Gas Natural Castor), afirma també que "El efecto de un derrame de hidrocarburos sobre la flora marina puede ser de gran importancia en caso de que éste llegue a afectar a las comunidades litorales (…/…), especialmente a las litorales si un derrame alcanza las costas. Cabe destacar que en el área del proyecto existen zonas litorales de especial interés son el Parque Natural del Delta del Ebro y el LIC de la Serra d´Irta así como el del Marjal de Peñíscola." Una perla de la corona és l'annex 12 de "modelización de un derrame de combustible" que contempla 8 possibles "escenaris" en cas d'un potencial "vessament de combustible", on en la major part s'afecta el parc natural del Delta de l'Ebre, on nidifiquen multitud d'aus protegides o en situació de vulnerabilitat. Hem de recordar que el Delta de l'Ebre és la major zona humida de Catalunya, que constitueix un dels hàbitats aquàtics més importants i únics d'Europa per la diversitat d'espècies, que es veurien irreversiblement perjudicades, a banda dels municipis litorals.

També diu que "aunque es importante resaltar que la ocurrencia de una ruptura de un depósito de combustible o el derrame de una importante cantidad de es muy improbable que el riesgo de afección a la zona litoral y del mismo modo al Parque Natural del Delta del Ebro se considera ínfimo. Por un lado, deben darse las condiciones meteorológicas menos probables, y por otro lado, el tiempo de respuesta y los equipos de emergencia disponibles reducirán al máximo la posibilidad de la llegada de la mancha de hidorcarburos a la costa". (Documento de Síntesis / Pàg. 46).

I s'afegeix que "por todo ello, cabe concluir que si se llevan a cabo las medidas previstas en el presente documento, el impacto residual del proyecto de almacenamiento de gas natural Castor será compatible (…/…) - (pág. 27)

* Quines són las "condiciones meteorológicas menos probables" i "cómo se reducirá al máximo"? Es poden donar condicions meteorològiques improbables? Què diran llavors, que com que eren improbables no les van tenir en compte?

* Es que l'empresa ens vol fer veure que "els burros volen" quan diu que la "ocurrencia de un derrame" és molt improbable? I si es dóna aquesta "mala" ocurrencia i el vessament d'hidrocarburs acaba arribant al litoral? Què faran aleshores, diran que no se'ls havia "ocurrido" la "ocurrencia"?

* I què hi té a dir la Generalitat de Catalunya, quan s'acaba d'iniciar el procés perquè la Unesco declari el Delta de l'Ebre Reserva de la Bioesfera? Dirà que no és competència seua també aquesta vegada?

* Com és possible que en l'estudi d'impacte ambiental no hagi cap impacte com a crític o sever, i que la gran majoria siguen compatibles? Compatibles amb què, amb els seus interessos econòmics, a fi de comptes?

* Què passaria si es produïs un vessament d'hidrocarburs que afectés el parc natural del Delta de l'Ebre, tal i com preveuen en els "escenaris" escenificats? Diran que era una pel·lícula de Woody Allen i que "no lo tenían previsto en el guión".

* Com es pot presentar un estudi d'impacte ambiental tan mal fet quan es tracta d'un dipòsit que es pot convertir, en cas de qualsevol fuita o accident, en una bomba de rellotgeria? Per què hem d'assumir aquest preu inassumible?

* Hi ha alguna assegurança que pugui cobrir aquest risc, quan la mateixa empresa en l'estudi d'impacte assenyala dintre del radi d'afectació de 5 Km. que l'únic municipi que és, precisament, Alcanar; mentre que tota la resta "es queda fora"?

* Un estudi d'impacte ambiental no es pot basar en "esperances" ja que la frase més utilitzada és la de "no se espera"; i ja sabem que això de l'esperança és molt relatiu.

* Del jaciment que en el seu dia va abandonar l'antiga SHELL, a diferència del de Bermeo, hi queda una gran borsa de petroli residual, i això suposa un risc molt important perquè s'hi injectarà i extraurà gas a pressió i ja se sap allò que diu el refrany: "lo que no passa en un any passa en un dia…" I si acaba passant?

Potser és que ens hem "perdut" algun capítol important d'aquesta mala novel·la.
O és que potser el capítol que parlava de la seguretat estava redactat en anglès, avui ja llengua autonòmica "por obra y gracia" de l'empresa ESCAL UGS.

Terres del Sénia, octubre de 2008
Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia