dimarts, 10 de març del 2009

12 Març: Vaga i Manifestació

Manifest dels estudiants acampats a la Universitat

Jaume I de Castelló:

 

Estudiants de diverses titulacions, coordinats mitjançant una Assemblea contra el Pla de Bolonya es constitueixen com a grup autònom i de lluita contra el projecte de convergència europea. Aquest projecte, el denominat EEES (Espai Europeu d'educació Superior), des de la seua primera Declaració en la Universitat de la Sorbona a París el 1998, s'ha anat implantant a esquenes dels principals afectats d'aquest projecte, els estudiants. Així, ens manifestem en contra d'una universitat que no reconeix als estudiants com a cim de la mateixa i els sotmet a un pla que, emparat en la desinformació, pretén obrir un ampli espai per a les empreses dins de la universitat i sotmet l'educació als interessos del mercat.

Amb el nou sistema d'ensenyament superior es substituiran les actuals Diplomatures i Llicenciatures per graus que tindran un ensenyament menys especialitzat. Amb la condició de compensar aquesta pèrdua qualitativa, serà necessari fer un postgrau (màster,doctorat...) per tal de poder igualar els coneixements dels actuals títols, la qual cosa implicarà una despesa major per la mateixa formació.

El nou sistema de crèdits europeus (European Credit Transfer System) suposarà un augment de càrrega lectiva a més places limitades a temps parcial. Un altre inconvenient del procés d'harmonització europea és que esta pensat per a estudiants a temps complet. Els estudiants a temps parcial tindran reservades places limitades i necessitaran més temps per completar la seua formació universitària. Açò derivarà en una elitització econòmica de l'estudiantat, i a la llarga de la societat.

Demandem, conseqüentment, la celebració d'un debat assembleari, obert a tota la comunitat universitària i vinculant que interpel·le a posicionar-se respecte al Pla de Bolonya i instem al rector de la UJI, Francisco Toledo a posicionar-se en contra d'aquest procés.

Per tant, exigim la paralització del procés de Bolonya, i reclamem una reforma necessària de l'àmbit acadèmic, però mai des de criteris mercantilistes que devaluen el nostre treball, hipotequen i precaritzen encara més la nostra vida i, en definitiva, empobrisquen a la societat per a enriquir a grans empreses privades.

Movilitzat i actua!!!!