diumenge, 18 de gener del 2009

[PDTS] COMUNICAT DE PREMSA

COMUNICAT DE PREMSA 

És possible que el vostre navegador no pugui visualitzar aquesta imatge.

PLATAFORMA CIUTADANA EN DEFENSA DE LES TERRES DEL SÉNIA 
 

De mica en mica hem anat coneixent la documentació del projecte "Castor" d'emmagatzematge de gas natural, que incloïa entre altra documentació un estudi d'impacte ambiental fet de pressa i corrents, amb molts errors i desconeixement de la zona, així que el que esperàvem que fos una documentació treballada i estudiada per part de l'empresa promotora ESCAL UGS, ha resultat que ser tota una "chapuza" redactada en llengua anglesa, sobretot en allò que fa referència a la seguretat d'una planta com aquesta.  

Però també hi ha petites bones notícies que ens donen força per continuar endavant. Una d'aquestes notícies és que la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de la Generalitat Valenciana ha considerat la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia "la condición de interesados en el procedimiento incoado a los efectos de la obtención de la autorización ambiental integrada para la instalación (planta de operaciones en tierra para el servicio del almacén de gas natural CASTOR) promovida por la empresa ESCAL UGS", i això significa que a partir d'ara ens hauran d'informar de tots els tràmits administratius que hi hagi en aquest procediment. 

A més a més, també hem rebut un escrit de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que reforça tot allò que nosaltres hem vingut denunciant des de fa temps, i és que aquestes instal·lacions no s'han d'ubicar en entorn agrícola, que s'han d'adoptar mesures per tal que els receptors existents en els termes municipals veïns assoleixin valors de contaminació acústica, atmosfèrica i lluminosa, COMPATIBLES amb l'establert en la legislació catalana, que s'ha de demanar informe a l'Institut Geològic de Catalunya, així com extremar les mesures de seguretat per evitar vessaments de combustible i productes químics al mar, amb incorporació d'un estudi d'integració paisatgística de les instal·lacions terrestres, i avaluar tot el greu impacte que tindrà aquesta activitat sobre els sectors de la zona. Això no ens ho inventem i no ho diem nosaltres, sinó que des del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya ho demanen "per tal de garantir la mínima afecció al medi natural proper (espais naturals d'interès i espais protegits) i humà (nuclis veïns) POTENCIALMENT AFECTATS PEL PROJECTE, i adoptar totes aquelles mesures correctores i preventives que, en cas d'executar-se, minimitzin els impactes de l'actuació en l'entorn." 

Però com que tot això no creiem que es compleixi ni per part de l'empresa ESCAL UGS ni per part del govern estatal, hem decidit viatjar a Brussel·les el proper mes de febrer per presentar una denúncia davant la Comissió Europea i una sol·licitud d'informació davant el Parlament Europeu, perquè creiem que com a ciutadans les administracions públiques han de vetllar pels interessos dels ciutadans de tot un territori, i no ho estan fent. Per això, tota aquella gent que vulgui venir amb nosaltres, ho podrà fer posant-se en contacte amb membres de la Plataforma Ciutadana, o bé enviant un correu electrònic a l'adreça plataformapelsenia@gmail.com  

Veniu amb nosaltres per dir a Brussel·les que NO HO VOLEM! 

Terres del Sénia, gener de 2009