dimecres, 23 de gener del 2008

Campanya per defensar la nostra llengua al Carnaval de Vinaròs

L'Associació cultural i juvenil Aplec del Sénia hem posat en marxa una campanya per defensar la identitat pròpia del Carnaval de Vinaròs i que es respecte la nostra llengua en tota l'activitat duta a terme per part de la COC. Amb aquesta intenció ens dirigim a la COC i a l'Ajuntament de Vinaròs, així com convidem el poble de Vinaròs a fer un enviament de la carta (les adreces electrònics s'adjunten més avall) per reclamar el que segueix:

..

Carta a la COC:
info@carnavaldevinaros.es

Estimat José Antonio Jiménez, president de la Comissió Organitzadora del Carnaval de Vinaròs, estimats membres:

Com tothom sap, ja és cada vegada més a prop el Carnaval de Vinaròs d'enguany, el 2008. Aquest Carnaval destaca, seguint la tònica de l'any anterior, per una gran inversió econòmica, humana i organitzativa, donada la magnitud del pressupost que voreja els 320.000 euros, d'aquests 170.000 diners públics de l'Ajuntament de Vinaròs. Aquest "gran" Carnaval, que tant enorgulleix tots els vinarossencs, sembla, però, no representar el lloc en què se celebra, menystenint en molts casos la cultura i tradició pròpies del poble de Vinaròs. He pogut observar amb gran sorpresa com gran part del material publicitari, com ara pancartes, anuncis televisius i pàgina web s'han creat íntegrament en castellà, apartant per complet el valencià, com si aquest no tingués cabuda en el Carnaval. Em sembla vergonyós que una Comissió dotada de diners públics com és la vostra no respecte ni la realitat social de Vinaròs, ni els drets bàsics que es desprenen des dels propis reglaments de l'Ajuntament de Vinaròs, passant per l'Estatut d'Autonomia valencià fins a la pròpia Constitució espanyola d'abast estatal. No és aquesta, però, la base d'aquest reclam, sinó una reflexió més profunda: no és vergonyós que després de més de 30 anys de la mort de l'infame dictador, la ciutadania haguem de demanar que se'ns respecte i que la nostra llengua siga vehicular en tota celebració oficial, tenint a més a més en compte la quantitat de diners públics amb què se sosté? Hem de copiar models d'autoodi d'altres poblacions valencianes que intenten esborrar el valencià per a no semblar "provincians" ni "maleducats"? Quin és el motiu que impulsa la COC a fer servir únicament el castellà en quasibé tota la seua producció? Per què l'Ajuntament de Vinaròs com a ens públic no exigeix uns mínims lingüístics tenint en compte la magnitud de la inversió de diners públics? Per no parlar de la territorialitat on es presenta Vinaròs com un poble més de la "província", obviant tota peculiaritat i aportació al Carnaval dels nostres veïns de l'altra banda del Sénia, caient en un provincialisme que poc té a veure amb la peculiaritat geogràfica del nostre poble.

Aquesta carta pretén demostrar que som molts els vinarossencs preocupats perquè el Carnaval de Vinaròs continue fidel al seu poble, la seua gent i, sobretot, la seua cultura i història. Per tot això, exigim:

- Que tota producció de la COC es faça principal i genuïnament en valencià, deixant les altres llengües per a la promoció forana.
- Que es prioritze l'enfocament d'aquesta celebració en clau de Vinaròs, i dels vinarossencs. Això no significa l'exclusió de ningú de la festa, sinó la transmissió d'un esperit propi com a Carnestoltes des de l'òptica pròpia de Vinaròs.
- Obtenir una resposta i posicionament per part de la COC.


Gràcies de bestreta, cordialment,

..

Carta a l'Ajuntament:
Adreça electrònica de l'Ajuntament: info@vinaros.org


Estimat senyor Jordi Romeu Llorach, estimats regidors i regidores de l'Ajuntament de Vinaròs:

Com tothom sap, ja és cada vegada més a prop el Carnaval de Vinaròs d'enguany, el 2008. Aquest Carnaval destaca, seguint la tònica de l'any anterior, per una gran inversió econòmica, humana i organitzativa, donada la magnitud del pressupost que voreja els 320.000 euros, d'aquests 170.000 diners públics de l'Ajuntament de Vinaròs. Aquest "gran" Carnaval, que tant enorgulleix tots els vinarossencs, sembla, però, no representar el lloc en què se celebra, menystenint en molts casos la cultura i tradició pròpies del poble de Vinaròs. He pogut observar amb gran sorpresa com gran part del material publicitari, com ara pancartes, anuncis televisius i pàgina web s'han creat íntegrament en castellà, apartant per complet el valencià, com si aquest no tingués cabuda en el Carnaval. Em sembla vergonyós que una Comissió dotada de diners públics com és la COC no respecte ni la realitat social de Vinaròs, ni els drets bàsics que es desprenen des dels propis reglaments de l'Ajuntament de Vinaròs, passant per l'Estatut d'Autonomia valencià fins a la pròpia Constitució espanyola d'abast estatal. No és aquesta, però, la base d'aquest reclam, sinó una reflexió més profunda: no és vergonyós que després de més de 30 anys de la mort de l'infame dictador, la ciutadania haguem de demanar que se'ns respecte i que la nostra llengua siga vehicular en tota celebració oficial, tenint a més a més en compte la quantitat de diners públics amb què se sosté? Hem de copiar models d'autoodi d'altres poblacions valencianes que intenten esborrar el valencià per a no semblar "provincians" ni "maleducats"? Quin és el motiu que impulsa la COC a fer servir únicament el castellà en quasibé tota la seua producció? Per què l'Ajuntament de Vinaròs com a ens públic no exigeix uns mínims lingüístics tenint en compte la magnitud de la inversió de diners públics? Per no parlar de la territorialitat on es presenta Vinaròs com un poble més de la "província", obviant tota peculiaritat i aportació al Carnaval dels nostres veïns de l'altra banda del Sénia, caient en un provincialisme que poc té a veure amb la peculiaritat geogràfica del nostre poble.

Aquesta carta pretén demostrar que som molts els vinarossencs preocupats perquè el Carnaval de Vinaròs continue fidel al seu poble, la seua gent i, sobretot, la seua cultura i història. Per tot això, exigim:

- Que tota producció de la COC es faça principal i genuïnament en valencià, deixant les altres llengües per a la promoció forana.
- Que es prioritze l'enfocament d'aquesta celebració en clau de Vinaròs, i dels vinarossencs. Això no significa l'exclusió de ningú de la festa, sinó la transmissió d'un esperit propi com a Carnestoltes des de l'òptica pròpia de Vinaròs.
- Que l'Ajuntament com a ens públic que és vetlle perquè es faça complir els punts anteriors i responga a aquesta carta


Gràcies de bestreta,
cordialment,